Νέα

Δικαστική δικαίωση για υποψήφιο της Σχολής Πυροσβεστών που είχε αποκλεισθεί επειδή παλαιότερα είχε διαγνωσθεί με δυσλεξία

Ο εντολέας μας είχε συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, εξετασθείς προφορικώς, ως μαθητής που παρουσίαζε, τότε, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως η δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία). Στη συνέχεια, με βάση την επίδοσή του στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις…

Περισσότερα

Προσωρινή Διαταγή Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί αναστολής μετάθεσης στρατιωτικού ελαφράς υπηρεσίας

Με Προσωρινή Διαταγή Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που μόλις εκδόθηκε, διατάσσεται η αναστολή μετάθεσης στρατιωτικού, ενταγμένου στην Ελαφρά Υπηρεσία, ο οποίος είχε μετατεθεί σε τόπο μη προτίμησής του. Ελήφθη υπόψη ότι ο εν λόγω στρατιωτικός επρόκειτο να υποστεί σοβαρή και δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στα…

Περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιδικάζει πλήρη αποζημίωση (αναδρομικές αποδοχές) σε Ειδικό Φρουρό που προσλήφθηκε με δικαστική απόφαση, για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε παρανόμως εκτός Υπηρεσίας, απορρίπτοντας το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου να αφαιρεθούν τα εισοδήματα που απεκόμισε από την εργασία της εκτός της ΕΛ.ΑΣ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όπως έχει παγίως κριθεί από τα Δικαστήρια, εάν το Δημόσιο αρνηθεί ή παραλείψει να διορίσει υποψήφιο και η άρνηση ή παράλειψη αυτή ακυρωθεί, στη συνέχεια, ως παράνομη με απόφαση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, ακολούθως δε η Διοίκηση, σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική αυτή απόφαση, προβεί…

Περισσότερα

Δικαστική δικαίωση για γυναίκες υποψήφιες για κατάταξη σε αστυνομικές σχολές και για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που είχαν αποκλειστεί σε παλαιότερα έτη λόγω αναστήματος κάτω του ορίου του 1,70μ. και δεν είχαν προσφύγει τότε στα Δικαστήρια

Η αύξηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες προς κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, από το 1,65μ. στο 1,70μ, επήλθε το έτος 2003. Από τότε και μέχρι και το έτος 2021, χρονικό διάστημα της εφαρμογής του ορίου αυτού, υπολογίζεται, από την Ελληνική Αστυνομία, ότι περίπου…

Περισσότερα

Τι ισχύει για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των στρατιωτικών Ειδικών Καταστάσεων

Στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3257/2004 ορίζεται ότι οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας…

Περισσότερα

Υποχρεωτικός χρόνος παραμονής των Επαγγελματιών Οπλιτών

Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού που κατατάχθηκαν το έτος 2021, συμμετείχαν στις διαδικασίες της προκήρυξης πρόσληψης Ειδικών Φρουρών έτους 2021 και περιλήφθηκαν στη σχετική απόφαση πρόσληψης Ειδικών Φρουρών. Υπέβαλαν στην Υπηρεσία τους αίτημα παραίτησής τους ως ΕΠ.ΟΠ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της…

Περισσότερα

Δικαστική προσφυγή υποψηφίου αστυνομικών σχολών που αποκλείστηκε λόγω μαθησιακών διαταραχών

Στον Γενικό Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014, υπό τον τίτλο «Ψυχικές Παθήσεις» και υπό τον α/α 349, αναγράφεται, με ένδειξη κατηγορίας Ι/3-Ι/4 και χαρακτηρισμό ΣΙ/3-ΣΙ/4: «Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.ά., που επιτρέπουν την προσαρμογή…

Περισσότερα

Τατουάζ. Τι ισχύει για τους υποψήφιους στρατιωτικών σχολών και ΕΠ.ΟΠ. και τι για το στρατιωτικό προσωπικό

Με αφορμή το γεγονός ότι, υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού Ξηράς του διαγωνισμού έτους 2022, οι οποίοι έφεραν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό, με αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, ως ακατάλληλοι υγειονομικώς (Ι-5), με την αιτιολογία ότι πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας που…

Περισσότερα

Δικαστική δικαίωση πρώην Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που του είχε γίνει ανάκληση διορισμού λόγω υποβολής μη έγκυρου δικαιολογητικού

Υποψήφιος του διαγωνισμού έτους 2011 για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, δήλωσε στην αίτησή του συμμετοχής ότι κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Με βάση τα μόρια τα οποία συγκέντρωσε περιελήφθη στους επιλαχόντες του διαγωνισμού. Ακολούθως, το έτος 2019, με απόφαση…

Περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή μετάθεσης στρατιωτικού ειδικής μεταθετικότητας που δήλωσε επιθυμία μετάθεσης για Κύπρο

Στον ν. 3883/2010 προβλέπεται ότι οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους και υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον…

Περισσότερα