Νέα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει σε Επαγγελματία Οπλίτη (που κατετάγη κατόπιν δικαστικής δικαίωσής του) ως αποζημίωση, όλες τις αναδρομικές αποδοχές που στερήθηκε λόγω της καθυστερημένης κατάταξής του, χωρίς συμψηφισμό με την ωφέλεια που αποκόμισε από την εργασία του, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει σε Επαγγελματία Οπλίτη (που κατετάγη κατόπιν δικαστικής δικαίωσής του) ως αποζημίωση, όλες τις αναδρομικές αποδοχές που στερήθηκε λόγω της καθυστερημένης κατάταξής του, χωρίς συμψηφισμό με την ωφέλεια που…

Περισσότερα

Όμοιες αποφάσεις αποζημίωσης σε Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας που προσλήφθηκαν βάσει δικαστικών αποφάσεων

Όμοιες αποφάσεις αποζημίωσης σε Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας που προσλήφθηκαν βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Περισσότερα

Αποκλεισμός ανδρών υποψηφίων στρατιωτικών σχολών από τις Υγειονομικές Επιτροπές λόγω αναστήματος κάτω του ορίου (1,70μ.). Άσκηση προσφυγής λόγω μη νόμιμης αναστημόμετρησης

Αποκλεισμός ανδρών υποψηφίων στρατιωτικών σχολών από τις Υγειονομικές Επιτροπές λόγω αναστήματος κάτω του ορίου (1,70μ.). Άσκηση προσφυγής λόγω μη νόμιμης αναστημόμετρησης.

Περισσότερα

Αποκλεισμός γυναικών υποψηφίων αστυνομικών σχολών και σχολών πυροσβεστικής και λιμενικού σώματος λόγω αναστήματος κάτω του ορίου (1,70μ.). Άσκηση προσφυγής, ενόψει των ήδη κριθέντων με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου αντιτίθενται σε ρύθμιση κράτους μέλους, η οποία προβλέπει προϋπόθεση ελάχιστου αναστήματος 1,70 μ., ανεξαρτήτως φύλου, για τη συμμετοχή υποψηφίων στον διαγωνισμό για την κατάταξη σπουδαστών σε αστυνομική σχολή του κράτους μέλους αυτού

Αποκλεισμός γυναικών υποψηφίων αστυνομικών σχολών και σχολών πυροσβεστικής και λιμενικού σώματος λόγω αναστήματος κάτω του ορίου (1,70μ.). Άσκηση προσφυγής, ενόψει των ήδη κριθέντων με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου αντιτίθενται σε ρύθμιση κράτους μέλους, η οποία…

Περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επιδικάζεται ποσό 2.500 ευρώ στον αιτούντα, ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της παραβίασης του δικαιώματός του σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επιδικάζεται ποσό 2.500 ευρώ στον αιτούντα, ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της παραβίασης του δικαιώματός του σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. 

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία ακυρώνεται η άρνηση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος να απονείμει σε λιμενικό υπάλληλο ηθική αμοιβή.

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία ακυρώνεται η άρνηση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος να απονείμει σε λιμενικό υπάλληλο ηθική αμοιβή.

Περισσότερα