Νέα

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, ακύρωσε δυσμενείς κρίσεις Συνταγματαρχών ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, ακύρωσε τις οικείες αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές επανάκρισης που είχαν ασκήσει δύο Συνταγματάρχες κατά των οικείων αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Α.Σ.Σ.), με τις οποίες είχαν κριθεί ως…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η απόφαση τοποθέτησης γυναίκας στρατιωτικού σε τόπο μη προτίμησής της

Με πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε γυναίκα στρατιωτικό που επέστρεψε από άδεια κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνου της και ακύρωσε την απόφαση τοποθέτησής της σε τόπο μη προτίμησής της, κρίνοντας ότι η Διοίκηση δεν εξέθεσε με σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς να καταλείπει…

Περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δικαιώνεται υποψήφιος Ειδικός Φρουρός, ο οποίος είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, επειδή, κατά τον χρόνο εκείνο, υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πρόσφατη απόφασή του, έκρινε ότι το κώλυμα συμμετοχής στον διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν καταλαμβάνει τους άνδρες υποψήφιους, οι οποίοι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, έχουν μεν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η μετάθεση γυναίκας στρατιωτικού σε τόπο μη προτίμησής της

Με πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε γυναίκα στρατιωτικό που επέστρεψε από άδεια κύησης του τρίτου τέκνου της και ακύρωσε την απόφαση μετάθεσής της σε τόπο μη προτίμησής της.

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία δικαιώνεται υποψήφιος της Σχολής Ανθυποπυραγών ο οποίος είχε διαγραφεί από τον πίνακα εισακτέων επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ποινική δικογραφία

Με απόφαση που εκδόθηκε το Φεβρουάριο 2020, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε υποψήφιο της Σχολής Ανθυποπυραγών, ο οποίος είχε διαγραφεί από τον πίνακα εισακτέων επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ποινική δικογραφία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η η εκ των υστέρων αθώωσή του κλονίζει την αιτιολογία…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η πράξη οριστικής αξιολόγησης του Β’ Γνωματεύοντος επί έκθεσης αξιολόγησης στρατιωτικού

Το Δικαστήριο έκρινε ότι για να γίνει η αξιολόγηση του αξιωματικού από συγκεκριμένο αξιολογούντα και η γνωμάτευση επί της εκθέσεως αξιολόγησης που έχει συντάξει ο αξιολογών από συγκεκριμένο Α΄ Γνωματεύοντα, απαιτείται τα πρόσωπα, τα οποία φέρουν τις ανωτέρω ιδιότητες, να έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του…

Περισσότερα

Απόφαση του Γ’ Τμήματος (σε επταμελή σύνθεση) του Συμβουλίου της Επικρατείας: Παράνομο το όριο αναστήματος 1,70μ. για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών, παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια του ΣτΕ

Παράνομη έκρινε με σημερινή του (24-10-2019) απόφαση το Γ’ Τμήμα (σε επταμελή σύνθεση) του ΣτΕ τη διάταξη που θεσπίζει κοινό (για άνδρες και γυναίκες) ελάχιστο όριο αναστήματος 1,70μ. για την εισαγωγή υποψηφίων στις αστυνομικές σχολές, ως προς τις γυναίκες υποψήφιες. Ειδικότερα, το ΣτΕ, κατά πλειοψηφία…

Περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δικαιώνεται υποψήφιος Ειδικός Φρουρός ο οποίος είχε διαγραφεί από τον πίνακα επιτυχόντων λόγω παραπομπής του σε δίκη. Κρίθηκε ότι η εκ των υστέρων αθώωσή του κλονίζει την αιτιολογία της διαγραφής του.

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δικαιώθηκε υποψήφιος Ειδικός Φρουρός ο οποίος είχε διαγραφεί από τον πίνακα επιτυχόντων λόγω παραπομπής του σε δίκη. Κρίθηκε ότι η εκ των υστέρων αθώωσή του κλονίζει την αιτιολογία της διαγραφής του.

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία στρατιωτικό που υπηρετεί σε ειδική κατάσταση. Κρίση ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, δεν προέβη σε ειδική αναφορά στις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχέση και µε την ειδικότητα και τα προσόντα του αιτούντος, οι οποίες δεν επιτρέπουν την επαναφορά αυτού στην ενεργό υπηρεσία.

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία στρατιωτικό που υπηρετεί σε ειδική κατάσταση. Κρίση ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, δεν προέβη σε ειδική αναφορά στις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχέση και µε την ειδικότητα και…

Περισσότερα