Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί αναστολής μετάθεσης στρατιωτικού ελαφράς υπηρεσίας

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, ανέστειλε την απόφαση μετάθεσης στρατιωτικού, τελούντος στην κατάσταση ελαφράς υπηρεσίας, με την αιτιολογία ότι η εκτέλεση διαταγής μετάθεσής του θα του προκαλέσει βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη. Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και τα σοβαρά προβλήματα υγείας της συζύγου του, καθώς και το γεγονός ότι δεν προέκυπτε ότι η μη άμεση μετάβασή του στη νέα του Υπηρεσία, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, εν όψει, άλλωστε, και του γεγονότος ότι έχει τεθεί στην κατάσταση της ελαφράς υπηρεσίας, και ως εκ τούτου, δεν καταλαμβάνει οργανική θέση.

Leave a comment