Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία

Η Δικηγορική μας Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2018 από τους δικηγόρους Αθηνών Πέτρο Αγγελάκη και Αλκαίο Σαλκιτζόγλου και αποτελεί τη συνέχεια των αυτόνομων δικηγορικών τους γραφείων που είχαν ιδρυθεί, προ δεκαετιών, από τους πατέρες τους, Εμμανουήλ Αγγελάκη και Παναγιώτη Σαλκιτζόγλου, αντιστοίχως. Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης, έχοντας υπηρετήσει επί μακρού χρόνου τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη και έχοντας αποστρατευθεί με το βαθμό του Αναθεωρητή Α’ (Αντιστρατήγου), άσκησε ακολούθως μαχόμενη δικηγορία, κυρίως, στους τομείς του Ποινικού και του Διοικητικού Δικαίου. Ο Παναγιώτης Σαλκιτζόγλου άσκησε επί δεκαετίες μαχόμενη δικηγορία σε όλους τους τομείς του Δικαίου, διατελώντας, παράλληλα, νομικός σύμβουλος στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και στην Εισαγγελία Ανηλίκων, με ειδίκευση σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου, επιπροσθέτως, δε, ανέπτυξε και συγγραφική δραστηριότητα.

Οι συνεχιστές τους, Πέτρος Αγγελάκης και Αλκαίος Σαλκιτζόγλου, έχοντας ασκήσει δικηγορία για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι ετών, με κοινές αρχές και αίσθημα ευθύνης για το λειτούργημά τους, προέβησαν στην ίδρυση της Δικηγορικής Εταιρείας, με σκοπό την παροχή άρτιων νομικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς του Δικαίου, με έμφαση στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα:

Ο δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, Πέτρος Αγγελάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, από το έτος 1998, ασκεί μαχόμενη δικηγορία στην Αθήνα, κυρίως, στα Διοικητικά Δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ, έχει επίσης χειριστεί υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας, δίκαιης δίκης, διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, πρόσβασης σε θέσεις των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας και εν γένει σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των ενστόλων υπαλλήλων.

Ο δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, Αλκαίος Σαλκιτζόγλου γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και, από το έτος 1997, ασκεί μαχόμενη δικηγορία στην Αθήνα, κυρίως, στα Αστικά και Ποινικά Δικαστήρια, καθώς και στα Δικαστήρια Σημάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο (Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., κλπ.). Έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, Σημάτων, Εταιρικού Δικαίου, Οικογενειακού Δικαίου και έχει αναπτύξει συγγραφική δραστηριότητα σε εξειδικευμένα νομικά θέματα.

Η Εταιρεία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας (Εμμ. Μπενάκη 8) σε ιδιόκτητα γραφεία, ενώ διατηρεί και υποκατάστημα, επίσης στο κέντρο της πόλης (Φειδίου 7), σε ιδιόκτητο χώρο.

Οι αξίες μας

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αναφορές στον Τύπο

για υποθέσεις μας