Δικαστική δικαίωση Ειδικού Φρουρού για την έκτακτη μετάθεσή του, για λόγους συνυπηρέτησης με τη σύζυγό του, που υπηρετεί σε νησί ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ζήτησε την έκτακτη μετάθεσή του, για λόγους συνυπηρέτησης με τη σύζυγό του, η οποία υπηρετεί σε νησί ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου. Το αίτημά του απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών, με την αιτιολογία ότι από τις σχετικές διατάξεις, περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών, δεν προβλέπεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης Ειδικών Φρουρών με Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου.

Ο ανωτέρω προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και δικαιώθηκε. Ειδικότερα, το Δικαστήριο, με απόφασή του που μόλις εκδόθηκε, έκρινε ότι, εφόσον το ζήτημα της έκτακτης μετάθεσης Ειδικού Φρουρού για λόγους συνυπηρέτησης με τη σύζυγό του, Συνοριακό Φύλακα Ορισμένου Χρόνου, δεν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, τότε, θα πρέπει να εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, βάσει δε τούτων, το προβλεπόμενο δικαίωμα συνυπηρέτησης Ειδικού Φρουρού με σύζυγό του, Συνοριακό Φύλακα, να εφαρμοστεί αναλογικά και στην περίπτωση κατά την οποία η σύζυγος του Ειδικού Φρουρού υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου.