Προσωρινή διαταγή Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της Διοίκησης με τις οποίες είχε ανακληθεί η πρόσληψη Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης

Με πρόσφατη Προσωρινή Διαταγή Προέδρου του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, με τις οποίες ανακλήθηκε η πρόσληψη Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η ανάκληση οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης, για λόγους υγείας.

Leave a comment