Υποχρεωτικός χρόνος παραμονής των Επαγγελματιών Οπλιτών

Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού που κατατάχθηκαν το έτος 2021, συμμετείχαν στις διαδικασίες της προκήρυξης πρόσληψης Ειδικών Φρουρών έτους 2021 και περιλήφθηκαν στη σχετική απόφαση πρόσληψης Ειδικών Φρουρών. Υπέβαλαν στην Υπηρεσία τους αίτημα παραίτησής τους ως ΕΠ.ΟΠ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής τους ως Ειδικών Φρουρών, όμως, το Πολεμικό Ναυτικό απέρριψε το αίτημά τους, διότι δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο υποχρεωτικό χρόνο παραμονής τους ως ΕΠ.ΟΠ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2936/2001, όπου προβλέπεται ότι η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.

Κατόπιν δικαστικών ενεργειών μας, εκδόθηκαν προσωρινές διαταγές του αρμοδίου Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σ’ εκτέλεση των οποίων το Πολεμικό Ναυτικό απέλυσε προσωρινά τους ανωτέρω ΕΠ.ΟΠ. και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ολοκλήρωσε τη διαδικασία της πρόσληψής τους ως Ειδικών Φρουρών.

Εντός των επομένων μηνών επίκειται η λήψη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου επί του θέματος.

Στο παρελθόν έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη έχουν την έννοια ότι απαγορεύεται να επιβληθεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της εργασίας του, η υποχρέωση να εξακολουθήσει να ασκεί επάγγελμα στο οποίο δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι η επιβολή στους αστυφύλακες γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας της υποχρέωσης να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την κατάταξή τους χωρίς να μπορούν να παραιτηθούν, όταν τυχόν το θελήσουν, είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Το ίδιο έχει κριθεί και για τον αντίστοιχο υποχρεωτικό χρόνο παραμονής στην υπηρεσία των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος που κατατάσσονται απευθείας ως πτυχιούχοι ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών.