Νέα

Δικαστική δικαίωση πρώην Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που του είχε γίνει ανάκληση διορισμού λόγω υποβολής μη έγκυρου δικαιολογητικού

Υποψήφιος του διαγωνισμού έτους 2011 για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, δήλωσε στην αίτησή του συμμετοχής ότι κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Με βάση τα μόρια τα οποία συγκέντρωσε περιελήφθη στους επιλαχόντες του διαγωνισμού. Ακολούθως, το έτος 2019, με απόφαση…

Περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή μετάθεσης στρατιωτικού ειδικής μεταθετικότητας που δήλωσε επιθυμία μετάθεσης για Κύπρο

Στον ν. 3883/2010 προβλέπεται ότι οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους και υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνει τη μετάθεση στρατιωτικού Ελαφράς Υπηρεσίας

Στρατιωτικός που έχει ενταχθεί ειδική κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας ζήτησε να παραμείνει στον τόπο προτίμησής του, όπου υπηρετούσε. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 3527/2004, όπου ορίζεται ότι οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν ενταχθεί…

Περισσότερα

Δικαστική προσφυγή γυναικών υποψηφίων για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία , που είχαν αποκλειστεί σε παλαιότερα έτη λόγω αναστήματος κάτω του ορίου 1,70μ.

Η αύξηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες προς κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, από το 1,65μ. στο 1,70μ, επήλθε το έτος 2003. Από τότε και μέχρι και το έτος 2021, χρονικό διάστημα της εφαρμογής του ορίου αυτού, υπολογίζεται από την Ελληνική Αστυνομία ότι περίπου…

Περισσότερα

Νέα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει μαθητή της Σχολής Ικάρων/Ιπταμένων που απολύθηκε για λόγους υγείας και αρνήθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας να αποδεχθεί το αίτημά του να συνεχίσει τη φοίτησή του στη Σχολή, εντασσόμενος στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους

Οι εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές σπουδαστές παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η σωματική τους καταλληλότητα. Μέχρι τον Απρίλιο 2019, όσοι βρίσκονταν να πάσχουν από νόσημα ή πάθηση που τους ενέτασσε σε κατηγορία σωματικής ικανότητας από Ι/2 έως Ι/5, κρίνονταν ακατάλληλοι για να συνεχίσουν…

Περισσότερα

Κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για την τροποποίηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών από το 1,70μ. στο 1,63μ.

Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την τροποποίηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών από το 1,70μ. στο 1,63μ. Από το έτος 2003 ίσχυε το 1,70μ. ως κοινό όριο αναστήματος για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους αστυνομικών σχολών. Το όριο αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό με…

Περισσότερα

Δικαστική δικαίωση κατώτερων αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, προερχομένων από Υπαξιωματικούς αποφοίτους της ΑΣΣΥ και τελούντες σε κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των προαγωγών τους.

Οι οικείες διατάξεις του ν. 3883/2010 ορίζουν, ως καταληκτικό βαθμό για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ (και μεταφέρθηκαν στην εν λόγω ειδική κατάσταση μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού) τον βαθμό του Υπολοχαγού (ήτοι βαθμό κατά πολύ…

Περισσότερα

Δικαστική δικαίωση μαθητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που απολύθηκε για λόγους υγείας, καθόσον το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε παράνομη την άρνηση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας να αποδεχθεί το αίτημά του να συνεχίσει τη φοίτησή του στη Σχολή, εντασσόμενος στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Οι εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές σπουδαστές παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η σωματική τους καταλληλότητα. Μέχρι τον Απρίλιο 2019, όσοι βρίσκονταν να πάσχουν από νόσημα ή πάθηση που τους ενέτασσε σε κατηγορία σωματικής ικανότητας από Ι/2 έως Ι/5, κρίνονταν ακατάλληλοι για να συνεχίσουν…

Περισσότερα

Δικαίωση γυναίκας υποψήφιας της Σχολής Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είχε αποκλειστεί επειδή είχε ανάστημα κάτω του, προβλεπόμενου για τις γυναίκες, ορίου του 1,65μ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε παράνομη τη ρύθμιση του ορίου αυτού αναστήματος για τις γυναίκες

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που εκδόθηκε στις 17-9-2021 κρίθηκε ότι από τη διάταξη του άρθρου 2 περ. δ´ της 1211.2/18/07/25-9-2007 υπουργικής αποφάσεως, η οποία όριζε ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα για μεν τους…

Περισσότερα

Απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας – απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να δεχθεί αίτηση παραίτησης Αστυφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας

Ιστορικό υπόθεσης: Εντολέας μας, Αστυφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας υπέβαλε, προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αίτηση παραίτησης και απόλυσής του, διότι δεν επιθυμούσε πλέον να ασκεί το επάγγελμα του Αστυφύλακα και περαιτέρω, ανέφερε ότι η παραμονή του στο Σώμα παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς…

Περισσότερα