Νέα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνει την άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διορίσει υποψήφιο σε θέση άλλης υποψήφιας, της οποίας έγινε ανάκληση διορισμού της λόγω υποβολής εκ μέρους της πλαστών δικαιολογητικών

Ο αιτών συμμετείχε σε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσης σε Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού αυτού, διορίστηκε, αντί αυτού, συνυποψήφιά του, ενώ ο ίδιος ήταν ο επόμενος κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης υποψήφιος. Στη συνέχεια,…

Περισσότερα

Εκδικάστηκε σήμερα (2-10-2020), ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ζήτημα της νομιμότητας του ορίου αναστήματος (1,70μ.) για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών

Εκδικάστηκε σήμερα (2-10-2020), ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ζήτημα της νομιμότητας του ορίου αναστήματος (1,70μ.) για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών. Αρχικώς, το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ, με απόφασή του που εκδόθηκε το 2016, αποφάσισε να υποβάλει προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής…

Περισσότερα

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε αντισυνταγματική την άνιση μεταχείριση, όσον αφορά το έτος εισαγωγής τους, μεταξύ των εισαγομένων σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. και εισαγομένων σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, υποψηφίων που επλήγησαν από τον σεισμό του Ιουνίου 2017 στις νήσους Λέσβο, Χίο, Οινούσες και Ψαρά

Στις 12-6-2017, ενόσω διαρκούσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι νήσοι Λέσβος, Χίος, Οινούσσες και Ψαρά επλήγησαν από σεισμό 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προς άµβλυνση των δυσκολιών που αντιµετώπισαν οι απόφοιτοι των Λυκείων των νήσων αυτών, που συµµετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017, λόγω…

Περισσότερα

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, ακύρωσε δυσμενή κρίση Συνταγματάρχη ως διατηρητέου

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, ακύρωσε την οικεία απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή επανάκρισης που είχε ασκήσει Συνταγματάρχης κατά της οικείας απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Α.Σ.Σ.), με την οποία είχε κριθεί ως διατηρητέος. Ειδικότερα,…

Περισσότερα

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, ακύρωσε δυσμενείς κρίσεις Συνταγματαρχών ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, ακύρωσε τις οικείες αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές επανάκρισης που είχαν ασκήσει δύο Συνταγματάρχες κατά των οικείων αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Α.Σ.Σ.), με τις οποίες είχαν κριθεί ως…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η απόφαση τοποθέτησης γυναίκας στρατιωτικού σε τόπο μη προτίμησής της

Με πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε γυναίκα στρατιωτικό που επέστρεψε από άδεια κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνου της και ακύρωσε την απόφαση τοποθέτησής της σε τόπο μη προτίμησής της, κρίνοντας ότι η Διοίκηση δεν εξέθεσε με σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς να καταλείπει…

Περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δικαιώνεται υποψήφιος Ειδικός Φρουρός, ο οποίος είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, επειδή, κατά τον χρόνο εκείνο, υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πρόσφατη απόφασή του, έκρινε ότι το κώλυμα συμμετοχής στον διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν καταλαμβάνει τους άνδρες υποψήφιους, οι οποίοι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, έχουν μεν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η μετάθεση γυναίκας στρατιωτικού σε τόπο μη προτίμησής της

Με πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε γυναίκα στρατιωτικό που επέστρεψε από άδεια κύησης του τρίτου τέκνου της και ακύρωσε την απόφαση μετάθεσής της σε τόπο μη προτίμησής της.

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία δικαιώνεται υποψήφιος της Σχολής Ανθυποπυραγών ο οποίος είχε διαγραφεί από τον πίνακα εισακτέων επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ποινική δικογραφία

Με απόφαση που εκδόθηκε το Φεβρουάριο 2020, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε υποψήφιο της Σχολής Ανθυποπυραγών, ο οποίος είχε διαγραφεί από τον πίνακα εισακτέων επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ποινική δικογραφία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η η εκ των υστέρων αθώωσή του κλονίζει την αιτιολογία…

Περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η πράξη οριστικής αξιολόγησης του Β’ Γνωματεύοντος επί έκθεσης αξιολόγησης στρατιωτικού

Το Δικαστήριο έκρινε ότι για να γίνει η αξιολόγηση του αξιωματικού από συγκεκριμένο αξιολογούντα και η γνωμάτευση επί της εκθέσεως αξιολόγησης που έχει συντάξει ο αξιολογών από συγκεκριμένο Α΄ Γνωματεύοντα, απαιτείται τα πρόσωπα, τα οποία φέρουν τις ανωτέρω ιδιότητες, να έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του…

Περισσότερα