Δικαστική προσφυγή γυναικών υποψηφίων για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία , που είχαν αποκλειστεί σε παλαιότερα έτη λόγω αναστήματος κάτω του ορίου 1,70μ.

Η αύξηση του ορίου αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες προς κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, από το 1,65μ. στο 1,70μ, επήλθε το έτος 2003. Από τότε και μέχρι και το έτος 2021, χρονικό διάστημα της εφαρμογής του ορίου αυτού, υπολογίζεται από την Ελληνική Αστυνομία ότι περίπου 4.000 γυναίκες υποψήφιες αποκλείστηκαν λόγω αναστήματος κάτω του ορίου αυτού.

Μετά την έκδοση, τον Ιούνιο 2021, των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα αντισυνταγματικό το όριο ύψους 1,70μ. για τις γυναίκες, ορισμένες από εκείνες που αποκλείσθηκαν από την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, λόγω αναστήματος κάτω του ορίου, μας ανέθεσαν την υπόθεση της δικαστικής επιδίωξης της πρόσληψής τους.

Ήδη, οι πρώτες υποθέσεις εξ αυτών δικάσθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 13-5-2022 και αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων εντός των επομένων μηνών.