Τατουάζ στον Στρατό: Το ΓΕΕΘΑ έχει δικούς του νόμους; Τι ισχύει σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ για τα στελέχη που έχουν τατουάζ.

Πηγή: https://armyvoice.gr/2022/10/tatoyaz-strato-to-geetha-dikoys/

 

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

Αίσθηση έκανε το χθεσινό ρεπορτάζ του Armyvoice.gr σχετικά με τους υποψήφιους ΕΠΟΠ που κόπηκαν επειδή είχαν τατουάζ, με την αιτιολογία της «διαταραγμένης προσωπικότητας», ενώ είχαν ήδη κριθεί κατάλληλοι από τις αρμόδιες επιτροπές.

Πολλοί ήταν αυτοί που ρωτούσαν τι ισχύει τελικά με το τατουάζ στον Στρατό. Μπορούν ή όχι τα στελέχη να έχουν τατουάζ;

Με τη Φ.456/44/187527/Σ.2812/04-04-2015 διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ δύναται να φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), «υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως παρακάτω:

  • α. Η δερματοστιξία δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικά εμφανής καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με το σύνολο των στρατιωτικών στολών (βασικών ή επιπρόσθετων, χειμερινών ή θερινών), που καθορίζονται στο σχετικό (σ.σ. ήτοι στον Διακλαδικό Κανονισμό Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ).
  • β. Επιπλέον, η παραπάνω μη εξωτερικά εμφανής δερματοστιξία, ως εκ του περιεχομένου της απεικόνισής της, δεν θα πρέπει να αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπηρετούντων στις ΕΔ, ούτε να προκαλεί κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
  • γ. Ομοίως, το περιεχόμενο της απεικόνισης της δερματοστιξίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μηνύματα που άπτονται κάθε μορφής διακρίσεων (φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών, λόγω φύλου κλπ.), υποδηλώνουν πολιτική προτίμηση ή προσβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ιδεώδη των ΕΔ».

Ωστόσο, όπως αναφέρει στο armyvoice.gr ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί με ζητήματα αποκλεισμών υποψηφίων Ειδικών Φρουρών λόγω δερματοστιξίας στο σώμα τους:

«Παρότι το ΓΕΕΘΑ αναφέρει στη σχετική διαταγή του ότι ελήφθησαν υπόψη οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην πραγματικότητα, οι όροι αυτοί και προϋποθέσεις παρερμηνεύονται.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το έτος 2014, με αφορμή την ύπαρξη κωλύματος διορισμού υποψηφίων Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω υπάρξεως δερματοστιξίας (τατουάζ), έκρινε ότι:

“Επιτρέπεται να ορισθεί ότι η δερματοστιξία καθεαυτή συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους”.

Δηλαδή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, ενόψει και της συνταγματικής προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αρχής της αναλογικότητας, η δερματοστιξία δεν δύναται να απαγορευθεί σε στρατιωτικό, ή να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους κανόνες που αφορούν στην εν γένει εμφάνιση των στρατιωτικών.

Μοναδική περίπτωση να απαγορευτεί είναι όταν συντρέχουν ταυτόχρονα δυο προϋποθέσεις: όταν αυτή είναι και με τη στολή εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα του υπαλλήλου.

Για να το πούμε ακόμα πιο απλά: Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη επιτρεπτή μια δερματοστιξία που δεν είναι με τη θερινή στολή εξωτερικά εμφανής, ανεξαρτήτως της απεικόνισης.

Ομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί μη επιτρεπτή μια δερματοστιξία που είναι μεν με τη θερινή στολή εξωτερικά εμφανής, αλλά η σχετική απεικόνισή της δεν αναιρεί την ουδετερότητα των στρατιωτικών υπαλλήλων, ούτε αντίκειται προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».