Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός υποψηφίων Ειδικών Φρουρών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις

Καλά τα νέα για τους επαγγελματίες οπλίτες (EΠΟΠ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον τρέχοντα διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.200 ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η απαγόρευση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό έχει κριθεί αντισυνταγματική.
Στην προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου που υπηρετεί στις Eνοπλες Δυνάμεις – κώλυμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ντυμένους στο «χακί» νέους που επιδιώκουν αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης. Ετσι, με βάση το κείμενο της προκήρυξης αποκλείονται όλοι οι επαγγελματίες οπλίτες που επιθυμούν να προσληφθούν ως ειδικοί φρουροί. Ωστόσο, το κώλυμα αυτό συμμετοχής των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις κρίθηκε αντισυνταγματικό με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορούσαν υποψήφιους ειδικούς φρουρούς προγενέστερων διαγωνισμών, οι οποίοι αποκλείστηκαν επειδή υπηρετούσαν ως ΕΠΟΠ κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό, το δικαστήριο έκρινε ότι το εν λόγω κώλυμα «αντίκειται στο άρθρο 5 (παρ. 1) του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την προσωπική και οικονομική ελευθερία, ως ατομικό δικαίωμα, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας, διότι εισάγει υπέρμετρο περιορισμό, για τον οποίο δεν προκύπτει ο σκοπός του νομοθέτη και η αναγκαιότητα και ο πρόσφορος χαρακτήρας αυτού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Επιπλέον αποτελεί αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε βάρος των υποψηφίων σε διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών, σε σχέση με τους υποψήφιους των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας». Ετσι, ακυρώθηκε από το δικαστήριο η άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων στον διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών με την αιτιολογία ότι υπηρετούσαν στις Ενοπλες Δυνάμεις. Ηδη, οι δικαιωθέντες έχουν προσληφθεί ως ειδικοί φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία. Προϋπόθεση βεβαίως για να μπορέσει κάποιος ΕΠΟΠ να προσφύγει στα δικαστήρια είναι να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα (μέχρι 5/9/2011) αίτηση συμμετοχής του στον τρέχοντα διαγωνισμό.