1ΔΑ/2023 Τι ισχύει για τα τατουάζ στην Δικαστική Αστυνομία

ΠΗΓΗ: https://armyvoice.gr/2024/02/1da-2023-ischyei-gia-tatouaz-stin-dikastiki-astynomia/

1ΔΑ/2023 Τι ισχύει για τα τατουάζ στην Δικαστική Αστυνομία – Μπορούν όσοι κόπηκαν να προσβάλουν την απόφαση, υποστηρίζει δικηγόρος

Κατά τις πρόσφατες προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας», παρατηρήθηκε το φαινόμενο του αποκλεισμού, από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, υποψηφίων, από μόνο το γεγονός ότι έφεραν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία ήταν εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή).

Ενδεικτικά, απ’ όσο γνωρίζουμε, αποκλείστηκαν υποψήφιοι που έφεραν τατουάζ με απεικονίσεις ανθρώπινης μορφής ή συμβόλων της Ελληνικής μυθολογίας.

Όπως εξηγεί στο Armyvoice.gr ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, “για να αποκλειστεί υποψήφιος, λόγω τατουάζ, δεν αρκεί να φέρει εξωτερικά εμφανή δερματοστιξία, αλλά απαιτείται, επιπροσθέτως, η σχετική απεικόνιση, είτε να αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων, είτε να μην συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών. Αυτό, άλλωστε, προβλέπεται και στην ανωτέρω προκήρυξη. Ομοίως και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το έτος 2014, επί υποθέσεων που είχα χειριστεί και αφορούσαν στην ύπαρξη κωλύματος διορισμού υποψηφίων Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω υπάρξεως δερματοστιξίας (τατουάζ), έκρινε ότι: Επιτρέπεται να ορισθεί ότι η δερματοστιξία καθεαυτή συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους. Δηλαδή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, η δερματοστιξία δεν δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού υποψηφίων, παρά μόνον όταν αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά του υπαλλήλου”.