ΕΠΟΠ 2021: Τι μπορούν να κάνουν όσοι βρήκαν λάθη στην μοριοδότηση

Πηγή: https://armyvoice.gr/2021/06/epop-2021-ti-mporoyn-na-kanoyn-osoi-vrikan-lathi-stin-moriodotisi/

ΕΠΟΠ 2021: Τι μπορούν να κάνουν όσοι υποψήφιοι βρήκαν λάθη στην μοριοδότηση, ή κρίθηκαν ακατάλληλοι επειδή φαίνεται να μην κατέθεσαν έγγραφα

Πολλά προβλήματα με τη μοριοδότηση των υποψήφιων ΕΠΟΠ έχουν σημειωθεί, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Όλα δείχνουν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι έωλη και αφήνει περιθώρια αδιαφάνειας.

Το κορυφαίο είναι ότι αναφέρεται ρητά πως οι υποψήφιοι δεν μπορούν να κάνουν ένσταση, κάτι που είναι πρωτοφανές για το Δημόσιο.

Το Armyvoice.gr έχει γίνει αποδέκτης πολλών προβλημάτων των υποψηφίων κι έτσι έχει αποταθεί σε διαδεκριμένους νομικούς για να καταθέσουν την άποψή τους.

Ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης από το aslawfirm.gr  μας εξηγεί τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για να ζητήσουν επανεξέταση των μορίων τους ή διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει, με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλοι ή να παίρνουν χαμηλά μόρια.

Ο κ. Αγγελάκης μας είπε:

Με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων. Στα πλαίσια των αρχών αυτών αναρτώνται στο διαδίκτυο οι αντίστοιχοι πίνακες των υποψηφίων σε κάθε στάδιο του εκάστοτε διαγωνισμού πρόσληψης.

Το Α.Σ.Ε.Π., μάλιστα, που είναι το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις προσωπικού του δημόσιου τομέα, αναρτά στην ιστοσελίδα του, πίνακες επιλογής και κατάταξης με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο, μόρια βαθμολογίας ανά κριτήριο επιλογής, κλπ.) ανά προκηρυχθείσα θέση, φορέα, κλπ. Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, ούτως ώστε να διορθώνονται τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις των πρόσφατων διαγωνισμών πλήρωσης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων: α) αφενός δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι πίνακες καταλλήλων, ακαταλλήλων και βαθμολογίας κατά ειδικότητα (παρά μόνον δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να ενημερωθούν, μέσω της οικείας ιστοσελίδας, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ή με τον προσωπικό αριθμό πρωτοκόλλου, αν είναι ακατάλληλοι ή κατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για τα συνολικά μόριά τους), με αποτέλεσμα να μη δύνανται οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ποιοι κατέλαβαν τις προσλήψιμες θέσεις και με βάση ποια συγκεκριμένα κριτήρια και μόρια, ώστε σε περίπτωση διαφωνίας τους να ασκήσουν τα νόμιμα μέσα και β) αφετέρου δεν έχει προβλεφθεί δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων καταλλήλων, ακαταλλήλων και βαθμολογίας κατά ειδικότητα.

Παρά ταύτα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 26901999) – όπου ορίζεται ότι αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), η δε διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες – οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. που διαφωνούν με την κρίση τους ως ακατάλληλων, ή με τη μοριοδότησή τους, βάσει των δηλωμένων προσόντων τους και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλουν αρμοδίως αίτηση θεραπείας.

Leave a comment