Απόφαση – σταθμός δικαστηρίου για τις μεταθέσεις στρατιωτικών

Πηγή: https://www.armyvoice.gr/2021/02/apofasi-stathmos-dikastirioy-gia-tis-metatheseis-stratiotikon/

Απόφαση – σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να μεταθέσει στον τόπο προτίμησής της στρατιωτικό, μητέρα τριών τέκνων, η οποία επέστρεφε από άδεια κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνου.

Ο γνωστός δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος εξειδικεύεται στα θέματα προσωπικού των στρατιωτικών, πέτυχε μια ακόμα φορά να κερδίσει υπέρ των στρατιωτικών ένα ακόμα θέμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο Armyvoice.gr η υπόθεση αφορά αίτημα αξιωματικού του Στρατού Ξηράς, η οποία είναι μητέρα τριών ανηλίκων παιδιών.

Πριν από τη λήξη της άδειας κυήσεως- τοκετού και ανατροφής του τρίτου τέκνου της, δήλωσε να τοποθετηθεί στον τόπο προτίμησής της. Η Διοίκηση αρνήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματός της, προβάλλοντας ότι:

α) η εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 4609/2019 (όπου ορίζεται ότι, μεταξύ άλλων, οι γονείς τριών τέκνων υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους) ολοκληρώνεται σε βάθος τριετίας και

β) δεν υπήρχε στον οικείο Δήμο οργανική θέση του Όπλου της.

Αποφάσισε να προσβάλει την απόφαση της υπηρεσίας και ξεκίνησε δικαστικό αγώνα μέσω του κ. Πέτρου Αγγελάκη.

Ήδη, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφασή του, την δικαίωσε, κρίνοντας ότι:

α) «…η ρύθμιση περί ολοκληρώσεως σε βάθος τριετίας των προβλέψεων ότι οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων κλπ. υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο της προτίμησής τους ύστερα από σχετική αναφορά τους, έχει την έννοια ότι τα αιτήματα των προαναφερόμενων στελεχών για τη μετάθεσή τους στον τόπο προτίμησής τους ικανοποιούνται σταδιακά από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν.4609/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από τις 03/05/2019) μέχρι και την πάροδο τριετίας από τότε (ήτοι μέχρι και τις 03/05/2022). Η σταδιακή όμως αυτή ικανοποίηση των εν λόγω αιτημάτων δεν έχει την έννοια ότι δύναται να επιλέγει η Διοίκηση αυθαιρέτως ποια από τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιήσει άμεσα και ποια θα ικανοποιήσει σε μεταγενέστερο εντός της τριετίας χρόνο,αλλά έχει την έννοια ότι οφείλει η Διοίκηση να προβαίνει στη συγκεκριμένη επιλογή με κριτήρια αντικειμενικά, συναπτόμενα με την εξισορρόπηση του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των στελεχών, συγκρινομένων μεταξύ τους προς το σκοπό αμεσότερης ικανοποίησης των αιτημάτων των πιο ευάλωτων από τα στελέχη αυτά» και β) η άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το αίτημά της με βάση την ιδιότητά της ως επιστρέφουσας από άδεια ανατροφής τέκνου, για το λόγο ότι δεν υπήρχε στον οικείο Δήμο οργανική θέση του Όπλου της, δεν ήταν νόμιμη, καθόσον μοναδική νόμιμη προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματός της ήταν η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης του οικείου Κλάδου, δηλαδή, εν προκειμένω, του Στρατού Ξηράς γενικώς και όχι του οικείου Όπλου και, στην περίπτωσή της, υφίστατο, σύμφωνα με τον οικείο ΠΟΥ της μονάδας, κενή οργανική θέση του Στρατού Ξηράς.

 

Leave a comment