Αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα για τις υποψήφιες αστυνομικών σχολών (βίντεο)