Δικαιώθηκε αστυνομικός άγαμη μητέρα για μετάθεση

Απόφαση-σταθμός του Διοικητικού Εφετείου

Τo Διοικητικό Εφετείο Αθηνών άνοιξε τον δρόμο ώστε άγαμες μητέρες που εργάζονται στην Ελληνική Αστυνομία να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε περιπτώσεις μεταθέσεων στον τόπο συμφερόντων τους.

Ειδικότερα, αστυνομικός, άγαμη μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, του οποίου ασκεί την επιμέλεια, ζήτησε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να μετατεθεί στον τόπο συμφερόντων της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 περίπτωση γ’ του Π.Δ. 100/2003, η οποία ορίζει ότι προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας για τη μετάθεσή τους οι αστυνομικοί που τελούν σε χηρεία ή διάζευξη και τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

Το αίτημά της απορρίφτηκε με την αιτιολογία ότι είναι άγαμη. Η αστυνομικός προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο και υποστήριξε ότι οι διατάξεις πρέπει να έχουν εφαρμογή και στους αστυνομικούς άγαμους γονείς, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Ο δικηγόρος

Μετά τη δικαίωση της προσφεύγουσας αστυνομικού, ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα, δήλωσε στη «δημοκρατία»: «Το Εφετείο έκρινε ότι “για την ταυτότητα του λόγου, διατάξεις που προβλέπουν ευεργετικές ρυθμίσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και για τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, λόγω της ιδιότητός τους ως γονέων τέκνων που έχουν γεννηθεί εντός γάμου, των οποίων ασκούν την επιμέλεια, ερμηνευόμενες υπό το φως των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας και της προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας, συνάγεται ότι έχουν εφαρμογή όχι μόνο για τους ως άνω υπαλλήλους, αλλά και για τους συναδέλφους τους που είναι γονείς τέκνων που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου”».

Πηγή: https://www.dimokratianews.gr/content/78342/dikaiothike-astynomikos-agami-mitera-gia-metathesi