Προαγωγές, Αποστρατείες, Απολύσεις, Μεταθέσεις (Ενδικοφανείς – Δικαστικές Προσφυγές κλπ.), Εκθέσεις Αξιολόγησης, Ποινές, Πειθαρχικά Ζητήματα, Αναφορές Παραπόνων, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, κλπ.