Προστασία από προσβολές μέσω του Τύπου, των ΜΜΕ και του διαδικτύου

Εμπορική εκμετάλλευση στοιχείων της προσωπικότητας (right of publicity)