Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Προστασία ζωτικού χώρου

Απόλαυση κοινών και κοινοχρήστων πραγμάτων

Προστασία ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Προστασία έναντι κάθε μορφής υποβάθμισης ή μόλυνσης του περιβάλλοντος