Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία «Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων μεταξύ άλλων από απώλεια, εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Η Εταιρεία παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.

Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ακόλουθο email: info@aslawfirm.gr, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Εταιρείας: Εμμανουήλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να αναθεωρηθεί όποτε κρίνεται απαραίτητο από νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών θα υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας.

 

 

 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ιστοσελίδες της Εταιρείας

 

1.1 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της Εταιρείας η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας σας ή την επικοινωνία μαζί σας:

(α) Τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει για την εγγραφή στην ιστοσελίδα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες (όνομα χρήστη, σύνθημα για εισαγωγή στην σελίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

(β) Προσωπικά δεδομένα που αυτόματα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας (IP διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, ιστοσελίδες της εταιρείας τις οποίες επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης).

1.2 Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται για τους εξής σκοπούς:

(α) Προκειμένου να λαμβάνετε προσωποποιημένες πληροφορίες και απαντήσεις στα αιτήματά σας, να έχετε πρόσβαση σε ατομικά σας έγγραφα καθώς και για να επικοινωνεί η Εταιρεία μαζί σας.

(β) Για τη θεμελίωση οποιασδήποτε νόμιμης νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης της Εταιρείας έναντι προσπάθειας απάτης, ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

(γ) Για τη δημιουργία ανωνυμοποιημένων στατιστικών επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας της κεντρικής ιστοσελίδας καθώς και των μετέπειτα σελίδων, ώστε με βάση τις προτιμήσεις και τις συναλλακτικές συνήθειες σας, να επιτύχουμε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας.

(δ) Για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες υπηρεσίες που παρέχουν η Εταιρεία και το Δίκτυο των συνεργαζόμενων δικηγόρων.

1.3 Νομικές βάσεις επεξεργασίας

H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού),

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού),

(γ) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού).

1.4 Αποδέκτες και διαβιβάσεις

Ενδέχεται τρίτες εταιρείες πληροφορικής να διαχειρίζονται κάποιες από τις ιστοσελίδες μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους.

1.5 Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τον όρο “cookies” ως ένα συγκεντρωτικό όρο για να περιγράψουμε τεχνικές όπως cookies, Flashcookies και webbeacons. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να εξασφαλιστεί ότι η επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη, καθώς και για  διάφορους σκοπούς κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεών σας σε άλλους ιστοτόπους. Στην πολιτική για τα cookies αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, την χρήση τους, καθώς και τρόπους για να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

1.6 Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Η Εταιρεία και οι ιστοσελίδες της απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τους διαδικτυακούς μας τόπους, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα.

 

 1. Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση σας με την Εταιρεία.

2.1 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πηγές

Στο πλαίσιο επικείμενης ή υφιστάμενης συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:

(α) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία υπαγωγής σε ειδική κατηγορία πελάτη από τους αρμόδιους διαχειριστές (πχ πελάτης ή συνεργάτης), ειδικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την παροχή συγκεκριμένου στοιχείου ή τιμολογίου (πχ διατήρηση συμβατικής σχέσης με συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο).

(β) Ειδικά για τον τομέα δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στοιχεία της εγκατάστασης του δυνητικού ή του υφιστάμενου πελάτη, για την οποία έχει ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση,  αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών που εσείς μας γνωστοποιείτε, στοιχεία συναλλαγών και εκτέλεσης πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, στοιχεία που αφορούν στην επικοινωνία των δυνητικών ή υφιστάμενων πελατών με την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων, παραπόνων κλπ).

(γ) Δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπό επεξεργασία στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας, όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υπηρεσία, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, ενημερωτικά σημειώματα, αιτήματα και αναφορές στο πλαίσιο υπηρεσίας ή εν γένει συνεργασίας.

 

2.2 Σκοποί επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως σκοπό:

(α) Τη Διαχείριση της συμβατικής σχέσης, όπως παραλαβές – παραδόσεις δικογράφων και δικογραφιών, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, εισπράξεις, πληρωμές, λογιστικοί έλεγχοι, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση, εκτέλεση, υποστήριξη και παρακολούθηση της σύμβασης, εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, κλπ.

(β) Τη Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (δικηγορικές, φορολογικές, ασφαλιστικές, λογιστικές, κλπ.) τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων καθώς και την διασφάλιση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της Εταιρίας όπως η διαβίβαση δεδομένων σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

(γ) Την παροχή νομικών υπηρεσιών.

 

2.3 Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία εκ των ακόλουθων:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού),

(β) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού),

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (γ) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού, αντίστοιχα).

2.4 Αποδέκτες και διαβιβάσεις

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες συνδεόμενες με την υπόθεση δικηγορικές εταιρείες ή σε δικηγόρους, αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς. Η Εταιρεία επίσης ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές ή ρυθμιστικούς φορείς εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να αναθέτει μέρος ή όλη την ως άνω επεξεργασία σε τρίτα μέρη (εκτελούντες την επεξεργασία) :

-σε μέρη τα οποία έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία για την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, υπηρεσιών τήρησης αρχείου, υπηρεσιών διεξαγωγής ερευνών, διεξαγωγής ενεργειακών αναλύσεων και διαστρωμάτωσης αγοράς, υπηρεσιών πληροφορικής, νομικών υπηρεσιών, τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες ορκωτών λογιστών.

-σε μέρη τα οποία έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση,

-σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, με σκοπό τη σχετική ενημέρωση του πελάτη βάσει του ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (οι διευθυντές και οι υπάλληλοι αυτής), σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται.

Σημείωση ειδικά για την ιστοσελίδα της Εταιρείας : Προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της συναλλαγής ή της πληρωμής (π.χ. στοιχεία των πιστωτικών/ χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών) δεν συλλέγονται από την εταιρική μας ιστοσελίδα παρά μόνο από την Τράπεζα, ως συνεργαζόμενη τράπεζα για την συλλογή πληρωμών με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, η οποία εκτελεί την πληρωμή των λογαριασμών αποκλειστικά μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της. Αντίστοιχα, η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας και, κατά συνέπεια, τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της Εταιρείας. Κατά συνέπεια η Εταιρεία, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε κανένα στάδιο της εκτέλεσης της συναλλαγής ή της πληρωμής στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών/ προπληρωμένων καρτών όπως αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, κ.α.), ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής.

Οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ώστε να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με άλλα μέσα κυρίως με τη χρήση των τυποποιημένων δεσμευτικών ρητρών από την Ε.Ε.

 

 1. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων

Η Εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση, (β) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (γ) όσο απαιτείται ενόψει της νομικής θέσης που βρίσκεται η Εταιρεία (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.).

 

 1. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Εταιρεία εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία αυτή κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

 

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

 

 1. Δικαιώματα υποκειμένου

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

6.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

6.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

6.3 Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο).

6.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

6.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στην νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους.

6.6 Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

6.7 Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

 1. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ COOKIES ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ.

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι διαφημίσεις και οι διαδραστικές εφαρμογές, χρησιμοποιούν cookies για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

1. Τι είναι Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (internet browser) κατά την πλοήγηση του επισκέπτη και στη συνέχεια τον αναγνωρίζουν την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου όπως π.χ. με e-mail, κ.λπ.

 

2. Είδη Cookies

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη στον ιστότοπο της καθώς και την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του μέσα από την πλοήγηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης (Internet browser).
 Προσωρινά cookies
Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Για παράδειγμα ένα προσωρινό cookie μπορεί να διατηρεί τις επιλογές του χρήστη στον διαμορφωτή οχήματος του ιστότοπου σε κάθε βήμα μέχρι να ολοκληρώσει την διαμόρφωση.
 Μόνιμα cookies
Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη όταν αυτός πλοηγείται στον ιστότοπο. Για παράδειγμα ένα μόνιμο cookie συγκρατεί τις επιλογές που έχει κάνει ο επισκέπτης στον ιστότοπο ώστε να μην τις επαναλαμβάνει, όπως η επιλογή ότι αποδέχεται την πολιτική cookies ή η επιλογή που έχει κάνει στον διαμορφωτή οχήματος στο πρόσφατο παρελθόν.
 Cookies τρίτων εταιρειών
Τα cookies τρίτων εταιρειών είναι απαραίτητα για την κατανόηση των επισκεπτών και τη χρήση του ιστότοπου από αυτούς. Τα cookies βοηθούν να βελτιωθεί η ιστοσελίδα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των επισκεπτών. Επιπλέον τα cookies αυτά επιτρέπουν την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων στους επισκέπτες βάσει των σελίδων που έχουν επισκεφτεί όταν πλοηγούνται στις πλατφόρμες των τρίτων αυτών εταιρειών.

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google παρέχονται στον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί τη συλλογή των δεδομένων του από το Google Analytics, έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στον περιηγητή του το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος (link) για privacy policy και opt out για την Adobe είναι: https://www.adobe.com/gr_en/privacy/policy.html, ενώ για το Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

3. Αποδοχή εγκατάστασης cοοkies

Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο της Εταιρείας ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν, με σχετική αναφορά, πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών. Για να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις των cookies στους διάφορους περιηγητές (browsers), απαιτείται επίσκεψη στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή ή αναζήτηση στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

 1. Τρόπος διαγραφής των cookies

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την αποστολή ειδοποίησης προς εσάς από τον υπολογιστή σας κάθε φορά που αποστέλλονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση όλων των cookies. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης σε κάθε πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης και συσκευή που χρησιμοποιείτε. Επειδή κάθε πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, προτείνουμε να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε τον σωστό τρόπο για να τροποποιείτε τα cookies σας. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία που καθιστούν τον Δικτυακό Τόπο μας πιο αποτελεσματικούς, ενώ μερικές από τις υπηρεσίες μας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

 

 1. Διασυνδέσεις με μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας περιλαμβάνει διασυνδέσεις (links) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας δεν χρησιμοποιούνται προσθήκες (plug in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντί αυτών στο διαδικτυακό τόπο έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (links), οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη κοινοποίηση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ενσωμάτωση της διασύνδεσης (link) αποτρέπει την απευθείας σύνδεση με διάφορους διακομιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν ανοίγει μια σελίδα από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 

6. Σημαντική υπενθύμιση

Θα πρέπει να μη συμπεριλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα και στις αναρτήσεις των επισκεπτών στα κοινωνικά δίκτυα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας κλπ.). Επειδή οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι 100% ιδιωτικές θα πρέπει οι επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθότι σε αυτές έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες αυτών.

 

 1. Ρήτρα μη ευθύνης

 Η Εταιρεία φροντίζει για τη σύνταξη των περιεχομένων των σελίδων του συγκεκριμένου website και για την ανανέωσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά, οι ιστοσελίδες αυτές στοχεύουν μόνο στην παροχή μη δεσμευτικών γενικών πληροφοριών προς βοήθεια του δυνητικού πελάτη ώστε να προβεί στην απόφασή του και δεν αντικαθιστούν τη λεπτομερή προσωπική ενημέρωση. Επίσης, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Σε περιπτώσεις αναφοράς στις ιστοσελίδες άλλων (links), η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις σελίδες με τις οποίες υπάρχει σύνδεση.

8. Δικαιώματα

Τα δικαιώματα όλων των κειμένων, των φωτογραφιών και των άλλων αποτελεσμάτων που είναι δημοσιευμένα στις ιστοσελίδες της Εταιρείας ανήκουν στην Εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, επικοινωνία, δημοσίευση και αναπαραγωγή ή μεταβίβαση των περιεχομένων χωρίς έγγραφη έγκριση της Εταιρείας απαγορεύεται.