Μεσαίωνας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αποκλείουν άτομα με δυσλεξία

ΠΗΓΗ: https://armyvoice.gr/2022/11/mesaionas-stis-enoples-dynameis-apokleioyn/

Μεσαίωνας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αποκλείουν άτομα με δυσλεξία – Αγώνας για να αναγνωριστεί ότι είναι μαθησιακή δυσκολία και όχι ψυχικό νόσημα

Τον δικό του αγώνα για να αναγνωριστεί η δυσλεξία ως μαθησιακή δυσκολία και όχι ως ψυχικό νόσημα, ξεκινάει υποψήφιος που αποκλείστηκε από την εισαγωγή σε αστυνομική σχολή. Στο πλάϊ του έχει τον γνωστό δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Αγγελάκη, ο οποίος έχει κερδίσει πολλές υποθέσεις δικαιωμάτων στα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η κωλυσιεργία της πολιτείας να αναγνωρίσει στα άτομα με δυσλεξία το δικαίωμα να εισέρχονται στις στρατιωτικές σχολές και στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας, είναι χαρακτηριστική.

Στον Γενικό Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 (που εφαρμόζεται και για την κρίση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, καθώς και των σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος) υπό τον τίτλο «Ψυχικές Παθήσεις» και υπό τον α/α 349, αναγράφεται, με ένδειξη κατηγορίας Ι/3-Ι/4: «Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.ά., που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον», ακολούθως δε, υπό τον α/α 350, αναγράφεται, με ένδειξη κατηγορίας Ι/5: «Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.ά., που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον».

Παρατηρείται, καταρχάς, ότι οι διαταραχές της μάθησης έχουν ενταχθεί στην ενότητα των «Ψυχικών Παθήσεων» του ανωτέρω Γενικού Πίνακα, όπου περιλαμβάνονται η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι νευρωτικές διαταραχές και άλλες ψυχικές παθήσεις. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, 10η Αναθεώρηση, Ελληνική Τροποποίηση, Έκδοση 2017-v.2» που επιμελήθηκε το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) και εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, όπου οι διαταραχές της μάθησης ταξινομούνται στην υποενότητα «Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων» της ενότητας «Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης» και δεν χαρακτηρίζονται ως «ψυχικές παθήσεις».

Στις 15 Ιουνίου 2020 συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Γιαννούλης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσβαση μαθητών με δυσλεξία στις Στρατιωτικές σχολές».

Η απάντηση του Υφυπουργού κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, ήταν ότι το ζήτημα μελετάται από τους αρμόδιους φορείς, καθώς χαρακτηριστικά ανέφερε: «με την ερώτησή σας αυτή μας δίνετε το δικαίωμα να επαναπροσεγγίσουμε το θέμα, να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και βεβαίως να ακολουθήσουμε το τι μας λένε οι ειδικοί γι’ αυτό. Θα τους επικαλεστούμε και θα δούμε πώς θα το επαναπροσεγγίσουμε».

Επανερχόμενοι στο ζήτημα, τριάντα (30) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησαν, στις 22-3-2021, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εάν: 1. προτίθεται ο Υπουργός να προχωρήσει στην εξαίρεση των αναπτυξιακών διαταραχών της μάθησης από τα ψυχικά νοσήματα του π.δ. 11/2014 και 2. έχει συνομιλήσει με ειδικούς επιστήμονες και φορείς, όπως λ.χ. η Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας, για την τροποποίηση των διατάξεων και ποια είναι τα πορίσματα που έχουν κατατεθεί.

Ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, απάντησε, στις 9-4-2021, ότι: «Το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο πλαίσιο αυτό, προκλήθηκε ευρεία σύσκεψη με ειδικούς ιατρούς αντιπροσώπους από το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, ήτοι από το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ, το ΓΕΝ, το ΓΕΑ και το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία συμμετείχε και καθηγητής Ψυχολογίας, ειδικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων μαθησιακών διαταραχών. Επί του παρόντος, συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής συνδιάσκεψης σε επιτελικό επίπεδο …».

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει επέλθει ουδεμία μεταβολή στο νομοθετικό καθεστώς, με αποτέλεσμα, βάσει της ανωτέρω περίπτωσης με α/α 349, κάθε χρόνο, να αποκλείονται στις υγειονομικές εξετάσεις εκατοντάδες υποψήφιοι σχολών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, που συμμετέχουν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, επειδή παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία).

Ένας τέτοιος φετινός υποψήφιος αστυνομικών σχολών ανέθεσε στον δικηγόρο Πέτρο Αγγελάκη την υπόθεση της προσφυγής του στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της κρίσης του ως μη ικανού.

Με την ήδη κατατεθείσα δικαστική προσφυγή τίθεται το ζήτημα εάν ο αποκλεισμός του, λόγω ύπαρξης διαταραχής της μάθησης στο πρόσωπό του, η οποία, όμως, επιτρέπει την προσαρμογή του στο αστυνομικό περιβάλλον, αντίκειται στο Σύνταγμα. Ειδικότερα, αν το σχετικό κώλυμα θεσπίστηκε με βάση συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια, τελούντων σε συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος, δικαιολογείται πλήρως από τη φύση ή τις συνθήκες άσκησης της εργασίας και είναι απολύτως αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Συναφώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας, είχε εκδώσει τη με αριθμό 3988/2014 απόφαση, με την οποία κρίθηκε, σε χρόνο κατά τον οποίο ακόμα δεν είχε θεσπισθεί ο αποκλεισμός των υποψηφίων με διαταραχές μάθησης, ότι οι διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται η δυνατότητα των μαθητών Λυκείου, που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, να εξετάζονται προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να τύχουν ανάλογης εφαρμογής και κατά τη διάρκεια της φοίτησης των δοκίμων αστυφυλάκων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη Σχολή Αστυφυλάκων.