Ύψος γυναικών στις στρατιωτικές σχολές: Νέα βόμβα ΣτΕ για το Λιμενικό

Πηγή: https://armyvoice.gr/2021/09/ypsos-gynaikon-stis-stratiotikes-scholes-nea-vomva-ste/

Ύψος γυναικών στις στρατιωτικές σχολές: Νέα βόμβα ΣτΕ για το Λιμενικό, ανοίγει το δρόμο να διεκδικήσουν εισαγωγή όσες είχαν κοπεί στο παρελθόν

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε σήμερα παράνομη τη ρύθμιση του ορίου αυτού αναστήματος για τις γυναίκες.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με σημερινή της απόφαση, έκρινε τα εξής: «Από τη σχετική διάταξη που ορίζει ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση γυναικών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα 1,65 μ. προκαλείται έμμεση διάκριση εις βάρος των γυναικών υποψηφίων Λιμενοφυλάκων, αντιβαίνουσα τόσο στο Ενωσιακό Δίκαιο, όσο και στις συνταγματικές διατάξεις και αρχές περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας και αναλογικότητας, δεδομένου ότι η άνιση αυτή μεταχείριση λόγω φύλου, δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς από πλευράς προσφορότητας και αναγκαιότητας του οριζομένου ελαχίστου αναστήματος 1,65μ., η δε άσκηση της ευρείας ευχέρειας του νομοθέτη προς θέσπιση των αναγκαίων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος προσόντων των υποψηφίων Λιμενοφυλάκων προδήλως υπερέβη εν προκειμένω το αναγκαίο μέτρο».

Tο Δικαστήριο έλαβε υπόψη τα ενώπιον αυτού τεθέντα εκ μέρους μας επιστημονικά και στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία: (α) ο μέσος όρος ύψους των ανδρών ηλικίας 18-24 ετών ανέρχεται σε 1,77-1,78 μ., ενώ των γυναικών αντίστοιχης ηλικίας σε 1,63 μ., (β) ύψος χαμηλότερο του 1,70 μ. έχει ανεξαρτήτως ηλικίας το 20% των ανδρών, (γ) ύψος 1,65 μ. και μεγαλύτερο διαθέτει το 35% του γυναικείου πληθυσμού.

Επίσης, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η απαίτηση ενός ελάχιστου ορίου αναστήματος για την πρόσβαση των γυναικών στο Λιμενικό Σώμα δεν εμφανίζει διαχρονικά συνοχή, συνέπεια και συστηματικότητα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεδομένου ότι παρατηρείται η συνεχής αυξομείωση του ορίου αυτού.

Ειδικότερα, από τότε που για πρώτη φορά επετράπη η κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα γυναικών (1980), μέχρι και σήμερα (ήτοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 42 ετών), για χρονική διάρκεια 28 ετών (1980 ως και 1995, 2003 ως και 2006 και 2011 ως και 2018), το όριο αναστήματος για τις γυναίκες ήταν 1,60μ., για χρονική διάρκεια ενός έτους (1996) το όριο ήταν 1,63μ., για χρονική διάρκεια 10 ετών (1997 ως και 2002 και 2007 ως και 2010) το όριο ήταν 1,65μ. και, τέλος, για χρονική διάρκεια 3 ετών (2019-2021) το όριο είναι πλέον κοινό για άνδρες και γυναίκες και ανέρχεται στο 1,70μ.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο γνωστός δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος εξειδικεύεται σε τέτοια θέματα, την χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, καθώς  έρχεται να συμπληρώσει άλλες αποφάσεις της που εκδόθηκαν προ τριών μηνών περίπου, με τις οποίες είχε κριθεί ομοίως αντισυνταγματική και αντικείμενη στο Ενωσιακό Δίκαιο η διάταξη που ορίζει ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση στις Σχολές Αστυνομικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κοινό (για άνδρες και γυναίκες), ανεξαρτήτως φύλου, ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ.

Οι αποφάσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο, μέσω δικαστικής διεκδίκησης, για την εισαγωγή γυναικών στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική), οι οποίες συμμετείχαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς και είχαν αποκλειστεί αποδεδειγμένα λόγω αναστήματος κάτω των ορίων 1,65μ. ή 1,70μ.