Δικαίωση γυναίκας υποψήφιας της Σχολής Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είχε αποκλειστεί επειδή είχε ανάστημα κάτω του, προβλεπόμενου για τις γυναίκες, ορίου του 1,65μ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε παράνομη τη ρύθμιση του ορίου αυτού αναστήματος για τις γυναίκες

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που εκδόθηκε στις 17-9-2021 κρίθηκε ότι από τη διάταξη του άρθρου 2 περ. δ´ της 1211.2/18/07/25-9-2007 υπουργικής αποφάσεως, η οποία όριζε ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα για μεν τους άνδρες υποψηφίους 1,70 μ., για δε τις γυναίκες υποψήφιες 1.65 μ., προκαλείτο διάκριση εις βάρος των γυναικών εν δυνάμει υποψηφίων, υπό την έννοια του αποκλεισμού αυτών σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες εν δυνάμει υποψηφίους, διάκριση η οποία αντιβαίνει τόσο στο ενωσιακό δίκαιο, όσο και στις συνταγματικές αρχές περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας και αναλογικότητας, δεδομένου ότι δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς ως προς την προσφορότητα και αναγκαιότητα του συγκεκριμένου ελαχίστου ορίου, η δε άσκηση της ευρείας, κατ’ αρχήν, ευχέρειας του κανονιστικού νομοθέτη προς θέσπιση των αναγκαίων προσόντων των υποψηφίων λιμενοφυλάκων υπερέβη εν προκειμένω, ενόψει των αλλεπαλλήλων και άνευ αποχρώντος λόγου αυξομειώσεων των προβλεπομένων ελαχίστων ορίων αναστήματος, το αναγκαίο μέτρο.

Για τον λόγο αυτό δικαιώθηκε η εντολέας μας, η οποία είχε αποκλεισθεί από διαγωνισμό διενεργηθέντα κατ’ εφαρμογήν της ως άνω διατάξεως, επειδή δεν διέθετε το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 1,65 μ. (αλλά 1,63 μ.).

             Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο, μέσω δικαστικής διεκδίκησης, για την εισαγωγή γυναικών στο Λιμενικό Σώμα, οι οποίες συμμετείχαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς και είχαν αποκλειστεί αποδεδειγμένα λόγω αναστήματος κάτω των ορίων 1,65μ. ή 1,70μ. (που ισχύει από το έτος 2019).