Εξαίρεση υποψηφίων στρατιωτικών-αστυνομικών σχολών από τα ευεργετικά μέτρα για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική

Ερωτηματικά δημιουργεί η παράλειψη των υποψηφίων των Στρατιωτικών σχολών, των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών από ευεργετικά μέτρα που ελήφθησαν για  τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Αττική.

Ειδικότερα, ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά το ευεργετικό για τους πυρόπληκτους μέτρο της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά από προσαύξηση κατά 20% της βαθμολογίας τους, δεν συμπεριελήφθησαν όμως οι Στρατιωτικές κλπ. σχολές.

Ως συνέχεια της εν λόγω ρύθμισης εκδόθηκε η από 26-7-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 138), με την οποία, αφού λήφθηκε υπόψη η έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών των ανωτέρω καταστροφικών πυρκαγιών, αποφασίστηκε η λήψη εκτάκτων μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε (άρθρο 16 παρ. 1 περ. γ’), για όσους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, η εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, μέσω της κατά είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξησης του συνόλου των μορίων που έλαβαν και υπό την προϋπόθεση να συγκεντρώνουν (ύστερα από την προσαύξηση) αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Προβλέφθηκε, επίσης, η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Στα πλαίσια αυτά, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 129851/Ζ1/30-7-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3194/2-8-2018), με την οποία ορίστηκε (στο άρθρο 1) ότι το προαναφερόμενο ευεργετικό μέτρο εφαρμόζεται για τα τέκνα θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, καθώς και για τα τέκνα των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

Ωστόσο, από το ανωτέρω ευεργετικό μέτρο εξαιρέθηκαν, όπως προαναφέραμε, οι πυρόπληκτοι υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών.

Έχει …ξανασυμβεί

Υπάρχει όμως και …προϊστορία όσον αφορά εξαίρεση από ευεργετικό μέτρα υποψηφίων Στρατιωτικών κλπ σχολών : Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη περίπτωση του σεισµού που έπληξε τις νήσους Λέσβο, Χίο, Οινούσσες και Ψαρά τον Ιούνιο του έτους 2017, προβλέφθηκαν τα εξής:

Προς άµβλυνση των δυσκολιών που αντιµετώπισαν οι απόφοιτοι των Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, που συµµετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτος 2016-2017, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που αντιµετώπισαν εξαιτίας του σεισµού που έπληξε τις ανωτέρω περιοχές τον Ιούνιο του έτους 2017, προβλέφθηκαν στο άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4485/2017 (Α’ 114/4-8-2017), τα εξής: «4. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ……».

Στη συνέχεια, όμως, με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 4494/2017 (Α’ 165/2-11-2017) προστέθηκαν στις ως άνω Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίων, κλπ. και οι στρατιωτικές σχολές, οι σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και οι σχολές ΑΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών.

Πως διορθώθηκε στο παρελθόν

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της ανωτέρω διάταξης (που κατατέθηκε στη Βουλή ως τροπολογία από το βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνο Κατσίκη: «Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 74 ν. 4485/17 θα ενταχθούν στο μέτρο της ποσόστωσης για τις σεισμόπληκτες περιοχές οι υποψήφιοι των Πανελληνίων που δήλωσαν Στρατιωτικές σχολές, σχολές σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σχολές ΑΕΝ Πλοιάρχων-Μηχανικών. Η προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνει παράλειψη που υπήρχε στο νομοσχέδιο καθώς οι λόγοι που δόθηκε η ποσόστωση για τις σεισμοπαθείς περιοχές ίσχυαν και για τους υποψηφίους των ανωτέρω σχολών. Άρα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί στο μέτρο της ποσόστωσης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει ισονομία για όλους τους υποψηφίους των σεισμόπληκτων περιοχών και δεν υπάρχουν ανισότητες σε σχέση με το μέτρο της ποσόστωσης». Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της Βουλής της Συνεδρίασης ΙΣΤ’ της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου 2017 (σελ. 866), ο ανωτέρω βουλευτής αναφέρει: «Με τη δεύτερη -και τελειώνω- τροπολογία µε γενικό αριθµό 1312 και ειδικό 78, την οποία κατέθεσα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 74 του ν.4485/17 και η ένταξη στο µέτρο της ποσόστωσης των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων που δήλωσαν στρατιωτικές σχολές, σχολές σωµάτων ασφαλείας, καθώς και ακαδηµίες εµπορικού ναυτικού, πλοιάρχων, µηχανικών. Η προτεινόµενη, λοιπόν, ρύθµιση διορθώνει παράλειψη που υπήρχε στο νοµοσχέδιο, καθώς οι λόγοι που δόθηκε η ποσόστωση για τις σεισµοπαθείς περιοχές ίσχυαν και για τους υποψηφίους των ανωτέρων σχολών. Άρα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί στο µέτρο της ποσόστωσης. Με την προτεινόµενη ρύθµιση υπάρχει ισονοµία για όλους τους υποψηφίους των σεισµόπληκτων περιοχών και δεν υπάρχουν ανισότητες σε σχέση µε το µέτρο της ποσόστωσης».

Προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ήδη, προ ολίγων ημερών, πυρόπληκτος υποψήφιος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, υποστηρίζοντας, δια του δικηγόρου του κ. Πέτρου Αγγελάκη, ότι προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, θα πρέπει το προαναφερόμενο ευεργετικό για τους πυρόπληκτους μέτρο της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από προσαύξηση κατά 20% της βαθμολογίας τους, να εφαρμοστεί και για τους πυρόπληκτους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών. Ειδικότερα, ο κ Αγγελάκης υποστηρίζει ότι ο λόγος της θέσπισης του εν λόγω ευεργετικού μέτρου (στήριξη – ενίσχυση των τέκνων οικογενειών που επλήγησαν κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης) συντρέχει και τους για τους υποψηφίους – ομοίως πληγέντες από τις πυρκαγιές – των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών.

Πηγή: https://www.militaire.gr/pyrkagies-exairesan-toys-ypopsifioys-stratiotikon-scholon-apo-eyergetika-metra/

Leave a comment